Mo monna le mosadi ba gore a baa nyalana ba dula ba ntoši bošego ka moka la gore di šinye di sodisa, ayitsano tsotsone di ka hlopa ka matla gwa šinya go makiwa komiti ya go yahlola?

Eya, mo nkare a go na hlatollo ya go kwagala, go nyoko makiwa komiti ya go yahlola ka taba la gore di šupetsa ka matla gore batho bone ba ka fo ba ba yetsele ba le ka babedi.—1 Makor. 6:18.

Mogoba wa bagolo o nyoko nyakolla gabutši taba yone gore o thogo tseya sepheto sa go bona gore ayitsano komiti ya go yahlola ya nyakega kela byang. Mo re fo beyisa: Ayitsano go na le so se šupetsang nkare batho bowa ka babedi ga bona baa nyakanana? Nje a baa kgadiwa ku nthago ka taba yowa ya bona ya go šita go titshwara? King so se makiyeng gore ba šinye ba dula bošego ka moka gwa ba gwa sa? Ayitsano taba yone ke mo ba yi kwanele? Ayitsano se gona se sengwana sa gore nke ba se makiye, kela go na le hlatollo ya go kwala, go tshwana le mo go yye gwa nyarela taba ye nngwana ka go yakgoswa kela le bona ba f’lo tikraya ba šele ba le ntoši bošego byone gwa šinya go esa? (Mmol. 9:11) Ba yetsedisiye dikaye? Ka taba la gore mayemo a ma tshwane, go na le dilo tso bagolo ba ka fo di lebelelang tso di ka fo bang di makegiye.

Mo mogoba wa bagolo wo šele wo kgobaketsele ditabataba tsotsoneng, wo nyoko gahlana ke mokane wa tseya sepheto sa gore batho bone ka babedi ba kene komiting ya go yahlola kela byang.