JESO o yye a re: “Ye a neyang o jabola ka matla go feta ye a yageletsang.” (Meber. 20:35) Taba yone ke nnete fote yi bereka ka matla ga senghana sa rune le Jehova. Ke ntaba re hlaya tsotsone? Jehova o re neyye dilo tsa go tlala tsa go maka gore re jabole, mara re ka jabola ka matla mo re ka fo neya Jehova se sengwana. Mara ga Jehova re ka mo neya ying barena? Diyema 3:9 yi re: “Thanaka Jehova ka dilo tsago tsa gore ke mong makolwane ho gago.” Dilo tsa rune “tsa gore ke mong makolwane” ke tsa go tshwana le nako ya rune, ditalente, matšhika ya rune le phahlo yo re nang nayo. Mo dilo tsowa re di berekisela go thanaka Jehova, re ba re mo neya se sengwana ka mokgonone ke mokane le rune beng ra thomisa go tikwa gore re jabodiye ka matla.

Mo re šele re bolabola ka dilo tso re nang natso, re ka gelepa king gore taba yowa ya go neya Jehova re sa yi takisi mahlo? Pawulo wa lepostola o yye a botsa Makorente gore ma “patetse se sengwana ka thoko” gore ma thogo neyela ka sona. (1 Makor. 16:2) O ka maka byang mo o nyaka go tšiba gore go neyediwa byang mo wene o dulang gona? Lebelela lebhokisi lo le leng ka ho tlase.

Go neyela ka inthanete a di nape di makega ga dipoleke ka mokana ga tsona. Mara, mo o nyaka go tšiba gore mekgwa ye mengwana ya go neyela ke yifeng, ariye ga lephephe la tsa go neyela la ho inthaneteng. Ga dipoleke tse dingwana, taba ye nngwana ga lephephe lolone yi na le diphetolo tsa diputsiso tso di butsisiwang ga go tlala tsa go yelana le meneyelo.