SEWOKAMELO—SA GO TŠHUTISA Julaye 2019

Sewokamelo sa dihlogotaba tsa September 2-29, 2019

Thomisa Gana Byalo go Tilukiselela go Hlorisiwa

Re ka maka byang gore re be le lešiši gore re thogo di yemela mo ba re ganetsa?

Ariye Mahlong o Berekela Jehova le mo ba go Rakela

Di nyaka re make byang mo ba mmušo ba re rakela gore re sa berekele Jehova?

‘Ariyeneng, le ye Maka Malata’

Ke ntaba go maka batho malata go le taba ye kgolo, le gore king tso re ka ga di makang gore re thogo maka mmereko wowa?

Go Tikisa Dipelo Tsa Batho ba Gore a ba Kene Kereke

Re ka ba gelepa byang bo ba gore a ba kene kereke gore ba kwane le tsa Modimo ke mokane ba be malata ya Kreste?

TSA LEPHELO

Jehova o Nrufiye ka Šala ke sa Tshepe

Mogageru Manfred Tonak di mo gelepiye ka matla tsa go berekela Afrikha go le morumiwa, ka taba la gore o yye a tšhuta go lefisa pelo, go jabola le go ba le mekgwa ye mengwana ya gabutši ka matla.

Ayitsano Jeso o Kgwele le Nna?

Ayitsano o yye wa fo kwa o titšhoga? King so se ka go gelepang gore o lwe le bothatha byone?