IVEZE
Amagama

(Matewu 5:16)

 1. 1. UKrestu uJesu

  Wathi sikhanye,

  Sifane nelanga,

  Likhanya koke.

  Ummoya kaZimu

  Uyasisiza

  Sifundise abantu

  NgeliZwi lakhe.

 2. 2. NgomBuso kaZimu

  Siyafakaza.

  Uletha ithemba

  Lepharadesi.

  Sizokhanyisela

  Woke umuntu.

  Ofuna ukukhanya

  Uzokuthola.

 3. 3. Umusa nesisa

  Nezenzo zethu,

  Namezwi amnandi

  Kuyakhanyisa.

  Asikhanyiseni

  Senze okuhle.

  Izenzo zethu zoke

  Zinokukhanya.

(Eminye imiTlolo: Rhu. 119:130; Mat. 5:​14, 15, 45; Kol. 4:6.)