IVEZE
Amagama

(Hebheru 13:15)

 1. 1. Wen’ uzizwa njani

  ngokukhethwa nguZimu,

  Bona utjhumayele

  ebantwini boke?

  Wen’ uzizwa njani

  nabakuzwisisako,

  Batjhuguluke,

  bazinikele kuZimu?

  (IKHORASI)

  Uyathaba ukhuthale,

  Ufundise iqiniso.

  Udumise uJehova

  Ipilwakho yoke.

 2. 2. Wen’ uzizwa njani

  nawutjhumayelako,

  Kunabalalelako

  nabalandulako?

  Wen’ uzizwa njani

  ukhambela abantu

  Ubahlathululela

  ngehloso kaZimu?

  (IKHORASI)

  Uyathaba ukhuthale,

  Ufundise iqiniso.

  Udumise uJehova

  Ipilwakho yoke.

 3.  3. Wen’ uzizwa njani

  usekelwa nguZimu,

  Akusiza ukghone

  ukutjhumayela?

  Wen’ uzizwa njani

  ngomsebenzi kaZimu

  Wokufuna izimvu

  zakhe esimini?

  (IKHORASI)

  Uyathaba ukhuthale,

  Ufundise iqiniso.

  Udumise uJehova

  Ipilwakho yoke.