IVEZE
Amagama

(Isaya 12:2)

 1. 1. Zimu Jehova umamandlethu.

  Siyakuthanda wena Zimethu.

  Sitjhumayela ngeendaba zakho.

  Sizokufakaza ngomBuswakho.

  (IKHORASI)

  Jehova Dwala, unguZimethu.

  Silotjha wena Msindisethu.

  Zimu Jehova uyiKosethu.

  Usiphephelo, umamandlethu.

 2. 2. Siyakuthabela ukukhanya.

  Sibubalekele ubumnyama.

  IliZwi lakho siyalifunda,

  Silihlolisisa qobe langa.

  (IKHORASI)

  Jehova Dwala, unguZimethu.

  Silotjha wena Msindisethu.

  Zimu Jehova uyiKosethu.

  Usiphephelo, umamandlethu.

 3. 3. USathana uyasitlhorisa,

  Abantu bakhe bayasizonda.

  Nanyana singafa singebakho.

  Uzosivusa nges’khathi sakho.

  (IKHORASI)

  Jehova Dwala, unguZimethu.

  Silotjha wena Msindisethu.

  Zimu Jehova uyiKosethu.

  Usiphephelo, umamandlethu.

(Eminye imiTlolo: 2 Sam. 22:3; Rhu. 18:2; Isa. 43:12.)