IVEZE
Amagama

(IsAmbulo 14:6, 7)

 1. 1. Tjhumayelani ngomBuso kaJehova.

  Nikhulume ngeKosi uJesu Krestu.

  Nifundise abantu ngethando lakhe

  Nesihlengo sezono zephasi loke.

  Tjhumayelani ngehloso kaJehova

  Yokuphila kuhle ephasini elitjha.

  ephasini elitjha.

  Khuthalani niye ebantwini boke.

  Tjhumayelani iindaba ezimnandi.

 2. 2. Tjhumayelani ngentando kaJehova.

  Nikhulume ngebizo nangehloswakhe.

  Iingilozi ezulwini ziyasiza,

  Zifundisa ngeqiniso ebantwini.

  Kuqakathekile ukutjhumayela

  Kucwengisa uJehova nebizo lakhe.

  nebizo lakhe.

  Ragelani phambili nitjhumayela.

  Tjhumayelani iindaba ezimnandi.