IVEZE
Amagama

(Lukasi 10:6)

 1. 1. UJesu wathi sitjhumayele.

  Emizini, eendleleni,

  Wabatjela ngoJehova.

  Bekathanda ukutjhumayela.

  Ekuseni bekube

  sele kurhwaqele.

  Nathi siyatjhumayela,

  Emizini, eendleleni,

  Sikhuluma nabo boke abantu.

  (IKHORASI)

  Sifunana

  Nabantu abanokuthula

  Sifunana

  Nabantu abanokulunga

  Sibafuna

  Yok’ indawo.

 2.  2. Sisindisa ipilo yabantu.

  Siyaphuma, sikhuthale,

  Sikwenzela uJehova.

  Siyazithanda izimvu zakhe.

  Siyakhamba sizifune,

  sizifumane.

  Siyazondla sizitjheje,

  Sizibophe amanceba.

  Nasenze njalo siyajekezela.

  (IKHORASI)

  Sifunana

  Nabantu abanokuthula

  Sifunana

  Nabantu abanokulunga

  Sibafuna

  Yok’ indawo.

(Eminye imiTlolo: Isa. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luk. 8:1; Rom. 10:10.)