IVEZE
Amagama

(IsAmbulo 21:1-5)

 1. 1. UmBuso kaJehova uyabusa,

  Ubuswa yiNdodana uKrestu.

  Uqothe omumbi ezulwini,

  Uzokulungisa nephasini.

  (IKHORASI)

  Thabani nok’ ephasini,

  Nani enisezulwini.

  Ukufa ngekhe kusaba khona,

  Nesizi ngekhe lisaba khona.

  Uthi uzosenzela okutjha.

  Lokho kuzokwenzeka.

 2. 2. Umlobokazi kaJesu ukhona,

  UliJerusalema elitjha.

  Uhlotjiselwe uJesu Krestu,

  Unqotjhiswa nguye uJehova.

  (IKHORASI)

  Thabani nok’ ephasini,

  Nani enisezulwini.

  Ukufa ngekhe kusaba khona,

  Nesizi ngekhe lisaba khona.

  Uthi uzosenzela okutjha.

  Lokho kuzokwenzeka.

 3. 3. IJerusalema lizokukhanya.

  Amasangwalo ngekhe avalwe.

  Zoke iintjhaba zizokukhanya,

  UJehova uzozibusisa.

  (IKHORASI)

  Thabani nok’ ephasini,

  Nani enisezulwini.

  Ukufa ngekhe kusaba khona,

  Nesizi ngekhe lisaba khona.

  Uthi uzosenzela okutjha.

  Lokho kuzokwenzeka.

(Eminye imiTlolo: Mat. 16:3; IsA. 12:​7-9; 21:23-25.)