IVEZE
Amagama

(Matewu 24:13)

 1. 1. UZimethu uJehova

  Uyasikhuthaza.

  IliZwi lakhe elihle

  Lithi sikghodlhelele.

  Soke sibe nokukholwa

  Singalahli ithemba.

  Sihlale sithembekile

  Sizokubambelela.

 2. 2. Ragani ngethando lenu,

  Lihlale likhona.

  Nizok’lingwa qobe langa

  Ningapheli amandla.

  Nanyana kungenzekani,

  Ningarhidlwa livalo.

  UZimu uzonisiza,

  Qinani isibindi.

 3.  3. Okghodlhelela iinlingo

  Nguye ozok’sinda.

  Uzok’tlolwa encwadini,

  KaZimu uJehova.

  Yeniragele phambili

  Nithembeke kuZimu.

  Yena uzonibusisa

  Nithabe is’phelani.