IVEZE
Amagama

(2 Pitrosi 3:11)

 1. 1. Ngingakwenzelani Jehova Kosi,

  Ngik’thokoze Zimu ngokuphila kwami?

  NgeliZwi lakho ngifundisa Jehova,

  Ngibe nobuntu obutjha, ngizithobe.

  (ISILULENGELO)

  Ngikuthembisile ukukulotjha,

  Lokho ngizokwenza ngokungazikhuji.

  Ngizokwenza ngehliziywami yoke,

  Ngikuthabise nabantu bakho.

  Ngisize Jehova, ngihlolisise,

  Uveze ubuntu obufunwa nguwe.

  Ngizimisele ukulalela wena,

  Ngibe mumuntu omuhle phambi kwakho.

(Eminye imiTlolo: Rhu. 18:25; 116:12; IzA. 11:20.)