(IsAmbulo 11:15; 12:10)

 1. Jehova usol’ ukhona,

  Uzok’hlal’ ukhona.

  Ubeke iNdodanakho

  Eb’khosini bayo.

  UmBuso sele ukhona

  Uzok’busa lok’ iphasi.

  (IKHORASI)

  UJes’ uyabusa

  Isindiso seyikhona.

  UmBus’ ufikile.

  Sithi: “Awuze, Awuze!

 2. Is’khathi sakaDeveli

  Sona sinciphile.

  Ziin’khathi ezibudisi,

  Imihla yok’phela.

  UmBuso sele ukhona

  Uzok’busa lok’iphasi.

  (IKHORASI)

  UJes’ uyabusa

  Isindiso seyikhona.

  UmBus’ ufikile.

  Sithi: “Awuze, Awuze!

 3. Iingilozi ezulwini

  Z’thabe kwamambala.

  Ezulwini k’nokuthula,

  Inaba l’khambile.

  UmBuso sele ukhona,

  Uzok’busa lok’ iphasi.

  (IKHORASI)

  UJes’ uyabusa

  Isindiso seyikhona.

  UmBus’ ufikile.

  Sithi: “Awuze, Awuze!

(Qala godu uDan. 2:34, 35; 2 Kor. 4:18.)