Yiba Nekholo, Uhlule Ukusaba Kwakho (Lukasi 5:1-11; Matewu 14:23-34; Matewu 26:31-75)

IINDLELA ZOKUDAWNLODA