Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Khuyini Okukholelwako?

Khuyini Okukholelwako?

Iinkolo ezinengi ezikholelwa ekulandeleleni iBhayibhili njengombana itloliwe zikholelwa bona iphasi nakho koke okukilo kwabunjwa ngama-awara ama-24 emalangeni asithandathu. Abanye abangakholelwa kuZimu bafundisa abanye bona bangakholwa bonyana ukhona, bona iBhayibhili yincwadi yeentolwana nokobana ukuphila mphumela wezehlakalo ezenzeke ngengozi, akunahloso.

Inengi labantu lijame hlangana neembono ephikisanako le. Iqiniso lokobana ufunda incwajana le litjengisa bona kungenzeka bonyana nawe ungomunye wabo. Kungenzeka bona uyakholelwa kuZimu begodu uyalihlonipha neBhayibhili. Kodwana kungenzeka bona uyawuhlonipha nombono wabososayensi ababandulwe ngezinga eliphezulu nabanomthelela abangakholelwa bona ukuphila kwabunjwa. Nengabe umbelethi, kungenzeka uyazibuza bona ungabaphendula njani abantwabakho nebabuza ngokusombuluka kwemvelo nokubunjwa.

Uyini umnqopho wencwajana le?

Umnqopho wencwajana le akusikho ukuhlekisa ngeembono yalabo abakholelwa ekulandeleleni iBhayibhili njengombana itloliwe namtjhana yalabo abakhetha ukungakholelwa kuZimu. Kunalokho, sithemba bona incwajana le izokwenza bona uhlole isisekelo sezinye izinto ozikholelwako. Izokuhlathulula ukulandisa kweBhayibhili okumalungana nokubumba okungenzeka bona akhenge ukucabangele esikhathini esidlulileko. Izokugandelela nokobana kubayini kunendaba bona khuyini okukholelwako malungana nokobana ukuphila kwathoma njani.

Uzokuthemba labo abathi akekho uMbumbi ohlakaniphileko nokobana ngekhe salithemba iBhayibhili? Namtjhana uzokuhlola lokho okutjhiwo yiBhayibhili? Ngiziphi iimfundiso okufuze uzithembe, likholo lakho: ngezeBhayibhili namtjhana ngezokusombuluka kwemvelo? (KumaHebheru 11:1) Kubayini ungazihlahlubeli amaqiniso?