Ukuphila kwabunjwa, nofana wena umphumela wezehlakalo ezenzeke ngengozi, ezinganayo ihloso? Umbuzo lo uyindabapikiswano. Nokho, ipendulo iqakatheke kwamambala. Incwajana le idemba iimbuzo efana nale:

  • Iplanethi yethu yenziwa bona ibe nokuphila?

  • Singafundani ekubunjweni esikubona eentweni ezingokwe- mvelo?

  • Ifundiso yokusombuluka kwemvelo isekelwe ngokuqinileko emaqinisweni?

  • Isayensi iyawuphikisa umlandu weBhayibhili wokubumba?

  • Kubayini kunendaba bona yini oyikholelwako?