Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ukuphila Kwabunjwa Na?

Irhelo Leencwadi Eziberegisiweko

Irhelo Leencwadi Eziberegisiweko

Iplanethi Ephilako

1. Incwadi ethi, Scientific American, Special Issue 2008 enesihloko esithi: “Majestic Universe,” ikhasi. 11.

2. Incwadi ethi, Perfect Planet, Clever Species—How Unique Are We? yaka-William C. Burger, 2003, amakhasi. 24, 34.

3. Incwadi ethi, Rare Earth—Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, yaka-Peter D. Ward no-Donald Brownlee, 2000, ikhasi. 224.

4. Incwadi ethi, The Sacred Balance—Rediscovering Our Place in Nature,” yaka-David Suzuki, 2007, ikhasi. 102.

5. Incwadi ethi, God and the New Cosmology—The Anthropic Design Argument, yaka-M. A. Corey, 1993, amakhasi. 144-145.

Ibhoksi: Iphasi Lizele Ngeemhlobo Yezinto Eziphilako

6. Incwadi ethi, Wildlife in a Changing World—An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species, egadangiswe ngu-Jean-Christophe Vié, Craig Hilton-Taylor, no-Simon N. Stuart, 2009, ikhasi. 6.

7. Incwadi ethi, Journal of Industrial Microbiology, “Total Bacterial Diversity in Soil and Sediment Communities—A Review,” by V. Torsvik, R. Sørheim, and J. Goksøyr, Volume 17, 1996, amakhasi. 170-178.

8. Incwadi ethi, Science, “Environmental Genomics Reveals a Single-Species Ecosystem Deep Within Earth,” yaka-Dylan Chivian, et al, Volume 322, October 10, 2008, amakhasi. 275-278.

9. Incwadi ethi, Scientific American, “Microbe Census Reveals Air Crawling With Bacteria,” yaka-David Biello, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=microbe-census-reveals-ai.

Ngubani Ozitlame Kokuthoma?

10. Incwadi ethi, Natural History, “As the Whale Turns,” yaka-Adam Summers, June 2004, amakhasi. 24-25.

11. Incwadi ethi, Science, Random Samples, “Flippered Flight,” May 21, 2004, ikhasi. 1106.

12. Incwadi ethi, New Scientist, Technology, “Is It a Bird, Is It a Plane . . . ,” September 3, 2005, ikhasi. 21.

13. Incwadi ethi, Heat Exchanger Design, Second Edition, yaka-Arthur P. Fraas, 1989, ikhasi. 2.

14. Incwadi ethi, The Economist Technology Quarterly, Report, “Technology That Imitates Nature,” June 11, 2005, amakhasi. 18-22.

15. Incwadi ethi, The New York Times, “Design for Living,” yaka-Michael J. Behe, February 7, 2005, ikhasi. A21.

Ukusombuluka Kwemvelo—Iintolwana Namaqiniso

16. Incwadi ethi, Natural History, “Darwin & Evolution—The Illusion of Design,” by Richard Dawkins, November 2005, ikhasi. 37.

17. Incwadi ethi, Origin of Species, yaka-Charles Darwin, First Edition, 1859, Sixth Edition, 1872, amakhasi. 285-286.

18. Incwadi yaka-Charles Darwin—The Origin of Species, Introduction by Sir Julian Huxley, 1958 for Introduction, First Signet Classic Printing, September 2003, ikhasi. 458.

19. Incwadi ethi, Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1942-1962, 1999, “The Production of Mutations,” yaka-H. J. Muller, 1946, ikhasi. 162.

20. Incwadi ethi, Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, yaka-Wolf-Ekkehard, “Expectations in Mutation Breeding,” 2005, ikhasi. 48, begodu ne-interview with Wolf-Ekkehard Lönnig.

21. Incwadi ethi, Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, amakhasi. 48-51.

22. Incwadi ethi, Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, amakhasi. 49, 50, 52, 54, 59, 64, begodu ne-interview with Wolf-Ekkehard Lönnig.

23. Incwadi ethi, Science and Creationism—A View From the National Academy of Sciences, “Evidence Supporting Biological Evolution,” 1999, ikhasi. 10.

24. Incwadi ethi, Science and Creationism—A View From the National Academy of Sciences, “Evidence Supporting Biological Evolution,” ikhasi 11.

25. Incwadi ethi, Scientific American, “Natural Selection and Darwin’s Finches,” yaka-Peter R. Grant, October 1991, ikhasi. 87;

Incwadi ethi, Nature, “Oscillating Selection on Darwin’s Finches,” yaka-H. Lisle Gibbs no-Peter R. Grant, June 11, 1987, ikhasi. 511;

Incwadi ethi, Science, “Hybridization of Bird Species,” yaka-Peter R Grant no-B. Rosemary Grant, April 10, 1992, amakhasi. 193-197.

26. Incwadi ethi, Adaption and Natural Selection, yaka-George C Williams, 1966, ikhasi. 54.

 27. Incwadi ethi, Sudden Origins—Fossils, Genes, and the Emergence of Species, yaka-Jeffrey H. Schwartz, 1999, amakhasi. 317-320.

28. Incwadi ethi, Science and Creationism—A View From the National Academy of Sciences, igadangiso lesibili, “Evidence Supporting Biological Evolution,” ikhasi. 14.

29. Incwadi ethi, Triumph of Evolution and the Failure of Creationism, yaka-Niles Eldredge 2000, amakhasi. 49, 85.

30. Incwadi ethi, The New York Review of Books, “Billions and Billions of Demons,” yaka-Richard C. Lewontin, January 9, 1997, amakhasi. 28-32.

31. Incwadi ethi, Scientific American, “Scientists and Religion in America,” yaka-Edward J. Larson no-Larry Witham, September 1999, ikhasi. 91.

Kunendaba Na Bona Khuyini Oyikholelwako?

32. Incwadi ethi, Science, Technology, and Social Progress, egadangiswe ngu-Steven L. Goldman, “Evolution and the Foundation of Ethics,” yaka-William B. Provine, 1989, amakhasi. 253, 266.