Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Umndenakho Ungathaba

Ungaba nomtjhado nomndeni othabisako nawusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli.

Isethulo

Ungaba nomtjhado nomndeni othabisako nawusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli ezilisizo ezisencwajaneni le.

ISIFUNDO 1

Qala KuZimu Bona Ube Nomtjhado Othabisako

Ukusebenzisa imibuzo emibili elula kungakusiza ekuthuthukiseni umtjhadwakho.

ISIQEPHU 2

Thembekani Komunye Nomunye

Kunokuthembeka okunengi kangangani emtjhadweni kunokuhlobonga?

ISIQEPHU 3

Indlela Yokurarulula Imiraro

Ukukhulumisana ngendlela ehle kungenza umehluko omkhulu hlangana komtjhado oqinileko begodu othabileko naloyo obogabogako notlhuwisako.

ISIQEPHU 4

Ningayisebenzisa Njani Imali?

Ngiyiphi indima edlalwa kuthembeka nokuthembana?

ISIQEPHU 5

Indlela Yokubulunga Ukuthula Neenhlobo Zakho

Ungahlonipha ababelethi bakho ngaphandle kokuthalalisa umtjhadwakho.

ISIQEPHU 6

Indlela Abantwana Abawutjhentjha Ngayo Umtjhado

Kghani ukuba nomntwana kungawuqinisa umtjhadwenu?

ISIQEPHU 7

Indlela Ongabandula Ngayo Umntwanakho

Ukukhuza kubandakanya okungaphezu kwemithetho nokujezisa.

ISIQEPHU 8

Nanehlakalelwa Yinto Ebuhlungu

Fumana isizo olitlhogako.

ISIQEPHU 9

Khulekelani UJehova Njengomndeni

Ungakuthabela njani ukukhulekela kwenu komndeni ngokungeziweko?