Ihlelo Lomhlangano Wesigodi ka-2018-2019​—Ngombonisi Wesigodini

Sebenzisa ihlelo lomhlanganweli bona ukhambisane nesikhulumi emhlanganweni wesigodi lo. Isihloko somhlangano sithi, ‘Yiba Nesibindi!’

Yiba Nesibindi!

Kubayini singakufumana kubudisi ukuba nesibindi, begodu khuyini engasisiza bona sibe nefanelo le?

Fumana Iimpendulo Zemibuzo Le

Imibuzo le, izokuphendulwa emhlanganweni wesigodi.