Ihlelo Lomhlangano Wesigodi ka-2018-2019​—⁠Ngesithekeli SeBhethel

Qala ihlelo lomhlangano wesigodi lo, elineenkulumo ezinikelwa sithekeli sebhethel esivakatjhileko.

Ungapheli Amandla!

Umhlangano uzokuhlathulula ukuthi singawafumana njani amandla atlhogekako bona siqine ekukholweni.

Fumana Iimpendulo Zemibuzo Le

Imibuzo le, izokuphendulwa emhlanganweni wesigodi.