Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngesinceleni: Umzalwana owabotjhelwa ukutjhumayela e-Eindhoven, eNetherlands, ngo-1945; ngesidleni: Ngendaweni yangekhenu kuvumelekile na ukutjhumayela?

 INGCENYE 4

UmBuso Ohlulako—Uhloma Iindaba Ezimnandi Ngokomthetho

UmBuso Ohlulako—Uhloma Iindaba Ezimnandi Ngokomthetho

 AKHESITHI naku usemzini uyatjhumayela, uzwe iwudere ezwakalela kudanyana kodwana itjhada layo likhuphuke kancanikancani. Kuthi nanisacoca nomuntu emzini olandelako, okhambana naye lo athikaziswe yikoloyi yamapholisa ejama ngemva kwenu. Kuphume ipolisa linibuze lithi: “Akusini laba enikhamba ningena imizi yabantu nikhuluma ngeBhayibheli? Abantu banghonghoyila ngani yoke indawo!” Uliphendule ngomoyophasi, ulitjele ukuthi niboFakazi bakaJehova, bese kwenzakalani ngemva kwalokho?

Endabeni le, kuzokuya ngokuthi naziwa njani. Bese umbuzo uba kukuthi, eminyakeni eyadlulako, urhulumende wangekhenu bekasebenzelana njani naboFakazi bakaJehova? Nokuthi nitjhaphuluke kangangani eendabeni zekolo? Nekunjalo-ke kuzokutjho ukuthi abanakwenu nabodadwenu ebebalotjha uZimu ematjhumini weminyaka eyadlulako, bawutjhuka ngazo zombili umsebenzabo ekuvikeleni “kanye nekuqiniseni ivangeli.” (Flp. 1:7) Ukuhlale ucabanga ngomlando ongokomthetho waboFakazi bakaJehova endleleni abahlula ngayo, kungakuqinisa ukukholwa kwakho. Kilengcenye kuzokuqalwa okhunye komlando ophuma phambili lo. Indlela esahlula ngayo yenza sibone ukuthi umBuso lo ngewamambala, begodu le yinto ebengekhe sayenza ngewethu amandla!

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 13

Abatjhumayeli BomBuso Bayokumangala Ekhotho

AmaJaji wemakhotho namhlanjesi alingisa umfundisi womThetho wakade uGamaliyeli.

ISAHLUKO 14

Sisekela UmBuso KaZimu Kwaphela—Omunye Wona Awa!

AboFakazi bakaJehova babhobokelwa “mlambo” wetjhutjhiso ngebanga lokungathathihlangothi kwabo, kodwana amazi lawo aginywa mthombo ebewungakaqalwa nokuqalwa.

ISAHLUKO 15

Ukulwelwa Kwekululeko Yokulotjha UZimu

Abantu bakaZimu balilwele ilungelo labo lokuphila ngokuvumelana nemithetho yomBuso kaZimu.