Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Awukululukeli na ukubona iinthembiso zomBuso zizaliseka?

 INGCENYE 7

Iinthembiso ZomBuso—Koke Kwenziwa Kube Kutjha

Iinthembiso ZomBuso—Koke Kwenziwa Kube Kutjha

 AKHESUZIBONE ukha isigiqakazi se-abhula elivuthiweko emthini. Uthi ngaphambi kokuliphosela ngemantjini wakhona uziganukeje ngephunga lalo elinuka kamnandi. Nawuthi uyaqala sekade khulu uthewukele emsebenzini, kodwana usazizwa unomdlandla wokuragela phambili nomsebenzi loyo. Ummakho naye nangu ujame hlanu komuthi, uthabe kangangani ucoca namanye amalunga womdeni kunye nabangani, noke niyavuna. Nawuthi uyamcala usebutjheni bakhe—inqondwakho ibuyele kade eminyakeni eyadlulako wena usesemntwanyana. Kubebudisi nokukholwa ukuthi wakhe wambona aluphala kancani kancani ephasini esele ladlula kade. Ukhumbule namhla umbona agadangelwe kugula, wabamba isandla, kwabe sekufikile ukufa, kwambulala, wayokujama nengcwabeni lakhe wakhihla esingangani isililo. Jikithi, nangu sewuyambona godu ummakho sekahlangana nabanengi, boke njalo baphile tswe!

Amalanga anjalo azokufika; sikwazi kuhle lokho. Into esenza sazi lokho kungebanga lokuthi iinthembiso zakaZimu akhenge khezitshwile. Engcenyeni le, sizokuqalelela yokuthi iinthembiso zomBuso lo zizokuzaliseka njani esikhathini esingaphelisi ihliziyo, okuzosithatha kusibeke epini ye-Arimagedoni. Sizokhe khesibuyekeze nezinye zeenthembiso zomBuso ezisenza siveze lomhlathi, nazo ezizokuzaliseka ngemva kwalokho. Awazi kuzokukarisa kangangani ukubona isikhathi lapho umBuso kaZimu ozokubusa khona iphasi loke, wenze koke kube kutjha!

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 21

UmBuso KaZimu Ususa Izitha Zawo

Ungayilungela kwanje ipi ye-Arimagedoni.

ISAHLUKO 22

UmBuso Wenza Intando KaZimu Ephasini

Ungaqiniseka njani bona iinthembiso zakaJehova zizokuzaliseka?