Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngesinceleni: Kumhla umndeni weBethel yeBrooklyn ugidinga uKresimusi wamaswaphela ngo-1926; ngesidleni: Abantu sebayalemuka ukuthi aboFakazi bakaJehova bahlukile

 INGCENYE 3

Imithethokambiso YomBuso—Funa Ukulunga KwakaZimu

Imithethokambiso YomBuso—Funa Ukulunga KwakaZimu

 AKHESITHI uphakamisela umakhelwanakho isandla njengombana udlula ngendlela. Ngokukhamba kwesikhathi uyalemuka bona umuntu lo bekasolo aniqalile ninomndenakho. Naye-ke aniphakhamisele isandla bekanijamise, athi kini: “Ngibawa ukubuza? Kubangelwa yini bona nihluke kangaka?” “Ukutjhwiso yini lokho?” sekubuza wena. Athi yena “NiboFakazi bakaJehova, akusinjalo? Yazi nihlukile kwabanye abantu. Nihluke ngitjho nakwamanye amasondo—aniwagidingi amaholideyi, zepolotiki nazo anizingeni, ingasaphathwa yemiguruguru. Akukho namunye wenu obhemako. Kanti-ke umndenakho uwubona uwuqalile ukuthi uphila ipilo yokuziphatha okuhle. Khuyini vele okungakangaka okunenza nihluke?”

Ipendulo yemibuzwakho le kukuthi: Siphila ngeenqophiso zomBuso kaZimu. IKosakhona uJesu ngiyo ekhuthalele ukusihlwengisa. Usisiza bona sikhambe emagadangwenakhe, khona sizokuhlala sihlukile ephasini elonakelekweli. Engcenyeni le, sizokubona indlela umBuso kaMesiya ebewusolo uhlwengisa ngayo abantu bakaZimu ngokomoya, ngokuziphitha, nangokuhlophiseka—okuzizinto eziletha idumo kuJehova.

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 10

IKosi Ihlwenga Indlela Abantu Bayo Abalotjha Ngayo UZimu

UKresimusi nesiphambano kuhlobana njani?

ISAHLUKO 11

Imithethokambiso Yokuziphatha—Iveza Ukucwengeka KwakaZimu

Abalindi namasango wethempeli elingokomfanekiso elabonwa nguHezekiyeli bekutjho likhulu ebantwini bakaZimu solo kwango-1914.

ISAHLUKO 12

Sihlophiselwe Ukulotjha ‘UZimu Wokuthula’

IBhayibheli alimadanisi ubudlapha nokuhleleka, kunalokho likumadanisa nokuthula. Kubayini? Begodu ipendulo yakhona iwathinta njani amaKrestu namhlanjesi?