Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngesinceleni: Mmbuthano obanjelwe ngaphandle eLondon, e-England, ngo-1945; ngesidleni: Kusemhlanganweni okhethekileko welanga elilodwa eMalawi, e-Afrika, ngo-2012

 INGCENYE 5

Ifundobandulo YomBuso—Ukubandulwa Kwabantu BeKosi

Ifundobandulo YomBuso—Ukubandulwa Kwabantu BeKosi

 NAKO ubobotheka njengombana ukarwa sikhulumi esijame phambili. Isikhulumesi mzalwana osesemutjha ngeminyaka webandleni lenu, ubeka ikulumo yokuthoma ehlelweni, emhlanganweni omncani. Nawusalalele ikulumo njalo, umangazwe yindlela uZimu ababandula ngayo abantu bakhe. Uyakhumbula namhla umzalwana lo asatlhatlhabeja ikulumwakhe yokuthoma ebandleni—bese uyaqala ukuthi sekakhambe ibanga elide kangangani! Wathuthuka kuhle khulu ngemva kokuya esiKolweni seKonzo samaPhayona. Mhlapha nje, yena nomkakhe basanda ukubuya esiKolweni sabaTjumayeli beVangeli lomBuso. Nasekuwahlwa izandla, kuthokozwa ikulumo emnandi kamzalwana, wena uqala abantu abalapho bese ucabanga nangefundo abantu bakaZimu abayitholako.

IBhayibheli yakhe yatjho ukuthi abantu bakaZimu ‘bazokufundiswa’ nguJehova. (Isa. 54:13) Siphila esikhathineso-ke. Ifundo le asiyitholi eencwadini zethu kwaphela, kodwana siyithola nemihlanganweni yebandla, emincani, nemikhulu, ingasaphathwa yeenkolo ezenziwe ngomnqopho wokusihlomisela izabelo zethu ehlanganweni kaJehova! Engcenyeni le, sizokubona ukuthi ifundo le yoke-nje ibuveza njani ubufakazi bokuthi umBuso kaZimu uyabusa namhlanjesi.

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 16

Ukuhlangana Ngomnqopho Wokukhulekela

Singazuza njani emihlanganweni yethu yokukhulekela uJehova?

ISAHLUKO 17

Kubandulwa Iinkhonzi ZomBuso

Iinkolo zakaZimu zizisize njani iinkhonzi bona ziyihlomele ikonzo yazo?