Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Amanani Wango-2018

Amanani Wango-2018
 • Inani lamaGatja waboFakazi bakaJehova: 87

 • Iinarha ezibikako: 240

 • Inani Lamabandla: 119 954

 • Ebebakhona EsiKhumbuzweni: 20 329 317

 • Abadle EsiKhumbuzweni Ephasini Loke: 19 521

 • Inani Eliphakemeko Labarhuweleli *: 8 579 909

 • Isilinganiso Sabarhuweleli Abatjhumayela Qobe Nyanga: 8 360 594

 • Ukwanda Kuno-2017: 1.4

 • Inani Lababhajadisiweko *: 281 744

 • Isilinganiso Samaphayona *: 1 267 808

 • Isilinganiso Samaphayona Asizako: 446 642

 • Inani Lama-awara Asetjenzwe Esimini: 2 074 655 497

 • Isilinganiso Seemfundo ZeBhayibheli * Qobe Nyanga: 10 079 709

Ngomnyaka wekonzo wango-2018, * aboFakazi bakaJehova basebenzise i-R3 053 844 200 00 ukutlhogomela amaphayona akhethekileko, iinthunywa zevangeli nababonisi abakhambako, bona bakghone ukwenza imisebenzabo. Kunabantu abayi-20 331 abasebenza emagatjeni waboFakazi bakaJehova ephasini loke. Boke njalo baboFakazi bakaJehova abaseKonzweni yesiKhathi esiZeleko ePhasini loke.

^ isig. 7 Ibizo elithi umrhuweleli litjho umuntu otjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. (Matewu 24:14) Qala isihloko esithi, “Bangaki AboFakazi BakaJehova Ephasini Loke?” ku-jw.org ukufumana bona isibalwesi sifunyenwe njani.

^ isig. 10 Funda isihloko esithi, “Khuyini Okufuze Ngikwenze Bona Ngibe NguFakazi KaJehova?” ukufumana ilwazi elinabileko lokuthi khuyini okufuze uyenze nawufuna ukubhajadiswa ube nguFakazi kaJehova.

^ isig. 11 Iphayona nguFakazi obhajadisiweko okhulunywa kuhle ebandleni ozikhethele ukutjhumayela ama-awara athileko qobe nyanga.

^ isig. 14 Ukufumana imininingwana eyengeziweko, qala isihloko esiku-jw.org esithi, “Siyini Isifundo SeBhayibheli?”

^ isig. 15 Umnyaka wekonzo wango-2018 uthome ngeen-1 Septemba 2017 kuya ngeen-31 Arhostesi 2018.