Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uliqala Njani IBhayibheli?

Uliqala Njani IBhayibheli?

Kghani bewungathi . . .

  • yincwadi yobuthakgha bomuntu?

  • yincwadi yeenolwana?

  • liliZwi lakaZimu?

 OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“Yoke imiTlolo iphefumulelwe nguZimu.”—2 Thimothi 3:16, New World Translation.

ONGAKUZUZA KILOKHO

Kufumana iimpendulo ezanelisako zemibuzo etshwenya abantu abanengi namhlanjesi.​—IzAga 2:1-5.

Kufumana isinqophiso sangamalanga sokuphila.​—IRhubo 119:105.

Kukuba nethemba lamambala ngengomuso.​—Roma 15:4.

 KGHANI SINGAKUKHOLELWA KWAMAMBALA OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI?

Iye, nganaka amabanga amathathu:

  • Ikarisomraro yokuvumelana kwalo. IBhayibheli latlolwa babantu abama-40 abahlukahlukeneko eminyakeni engaphezu kweyi-1600 eyadlulako. Abanye babo abazani nokwazana. Nanyana kunjalo, yoke incwadi le ivumelana ngesihloko sinye!

  • Ukunemba komlando walo. Abosomlando abajayelekileko abakuvezi ukuhlulwa kwabantu bakwabo. Ngokuphambene nalokho, abatloli beBhayibheli bayitlola ngokutjhejisisa okukhulu yoke imininingwana yokutjhapha kwabo nekweentjhaba zakwabo.—2 IinKronike 36:15, 16; IRhubo 51:1-4.

  • Isiphorofido salo ongasithemba. IBhayibheli labikezela ngokubhujiswa kwedorobho leBhabhiloni yekadeni kusasele iminyaka ema-200 bona lokho kwenzeke. (Isaya 13:17-22) Akhenge liphethe ngokuthi iBhabhiloni lizokurhayilwa kwaphela, kodwana latjho nokuthi ngubani ozolirhayila!—Isaya 45:1-3.

Nezinye iimphorofido zeBhayibheli ezinengi zazaliseka njengokutjho kwalo, ngitjho nangemininigwana emincani. Kanti vele, khuyini ebesingakulindela eliZwini lakaZimu?—2 Pitrosi 1:21.

 ONGACABANGA NGAKHO

IliZwi lakaZimu lingayithuthukisa njani ipilo yakho?

IBhayibheli liyawuphendula umbuzo loyo ku-ISAYA 48:17, 18 nakweyesi-2 THIMOTHI 3:16, 17.