Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kazi Ukutlhaga Kuzakhe Kuphele?

Kazi Ukutlhaga Kuzakhe Kuphele?

Kghani bewungathi . . .

  • iye?

  • awa?

  • mhlamunye?

 OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“UZimu . . . uzakusula yoke iinyembezi emehlwenabo, angekhe kusaba khona ukufa, ukutlhaga, ukulila nofana ubuhlungu.”—IsAmbulo 21:3, 4, Contemporary English Version.

ONGAKUZUZA KILOKHO

Siqinisekiso sokobana uZimu akusuye obangela imiraro esiqalene nayo.—Jakopo 1:13.

Kududuzeka kokwazi bona uZimu uyayizwisisa indlela esizizwa ngayo nesitlhagako.—Zakariya 2:8.

Lithemba lokuthi koke ukutlhaga kuzokuphela.—IRhubo 37:9-11.

 KGHANI SINGAKUKHOLELWA KWAMAMBALA OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI?

Iye, nganaka amabanga amabili:

  • UZimu ukuhloyile ukutlhaga nokungabi nabulungiswa. Cabangela indlela uJehova azizwa ngayo lokha abantu bakhe bangeenkhathi zeBhayibheli ebebatlhagiswa ngayo ngelunya. IBhayibheli lithi bekagandelekile ngebanga lalabo “ebebabarathisa babatjharhathisa nenarha.”—AbaKhokheli 2:18, New World Translation.

    UZimu akazwani nabantu abalimaza abanye. Ngokwesibonelo, iBhayibheli liveza bona uZimu uyazinyenya “izandla eziphalaza iingazi ezimsulwa.”—IzAga 6:16, 17.

  • UZimu ukhathalela umuntu ngamunye. Akusi babantu kwaphela abazi ‘imitlhago namatshwenyeko’ wabo, kodwana noJehova uyakwazi lokho!2 IinKronike 6:29, 30.

NgomBuso wakhe, uJehova uzokuqeda ukutlhaga emntwini ngamunye. (Matewu 6:9, 10) Okwanje, ubatjhiriya ngomusa labo abamfuna kwamambala.​—IzEnzo 17:27; 2 Korinte 1:3, 4.

 ONGACABANGA NGAKHO

Kubayini uZimu avumele ukutlhaga?

IBhayibheli liyawuphendula umbuzo lo kwebeROMA 5:12 nakweyesi-2 PITROSI 3:9.