Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 2

Ukuthoma Komsebenzi KaJesu

“Qalani, imvana kaZimu esusa isono.”—Jwanisi 1:29.

Ukuthoma Komsebenzi KaJesu

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 12

UJesu Uyabhajadiswa

Kubayini uJesu abawa ukubhajadiswa kanti akanasono?

ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Aqalana Ngayo Neenlingo

Ukulingwa kwakaJesu kutjengisa amaqiniso amabili aqakathekileko ngoDeveli.

ISAHLUKO 14

UJesu Uthoma Ukwenza Abafundi

Khuyini eyaqinisekisa abafundi bakaJesu bokuthoma abasithandathu ukuthi bamfumene uMesiya?

ISAHLUKO 15

UJesu Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuthoma

UJesu utjengisa unina bona sele anqotjhiswa nguYise osezulwini, kungasingunina.

ISAHLUKO 16

UJesu Utjhisakalela Ukulotjha Kweqiniso

UmThetho kaZimu uvumela abantu bona bathenge iinlwana eJerusalema benze umhlatjelo ngazo, alo-ke, kubayini uJesu asilingeka lokha nakabona abathengisi ethempelini?

ISAHLUKO 17

Ufundisa UNikhodemusi Ebusuku

Kutjho ukuthini ‘ukubelethwa kabutjha’?

ISAHLUKO 18

UJesu Uyakhula, Kodwana UJwanisi Uyancipha

Abafundi bakaJwanisi uMbhabhadisi banomona, kodwana uJwanisi akanamona.

ISAHLUKO 19

Ufundisa Umfazi WomSamariya

UJesu umtjela into okungenzeka akakab’ ukuyitjela nanyana ngubani.