Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kuhlekuhle Ngubani Olawula Iphaseli?

Kuhlekuhle Ngubani Olawula Iphaseli?

Udlumbana bona . . .

  • nguZimu?

  • babantu?

  • ngomunye nje umuntu?

 OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“OmuMbi nguye olawula iphasi loke.”—1 Jwanisi 5:19, New Century Version.

“Indodana kaZimu yezela . . . ukuzokurhayila imisebenzi kaSathana.”​—1 Jwanisi 3:8, New Century Version.

ONGAKUZUZA KILOKHO

Yihlathululo ezwalako ngemiraro yephaseli.​—IsAmbulo 12:12.

Mabanga wokukholelwa bona iphaseli lizokubangcono.—1 Jwanisi 2:17.

 KGHANI SINGAKUKHOLELWA KWAMAMBALA OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI?

Iye, nganaka amabanga amathathu:

  • Ukubusa kwakaSathana kuphelile. UJehova uzitjelile bona uzokuqeda ukulawulwa kwabantu nguSathana. Uthembisa ‘ukumenza ilize uDeveli,’ nokulungisa woke umonakalo owenziwe nguSathana.—Hebheru 2:14, New World Translation.

  • UZimu ukhethe uJesu Krestu bona abuse iphasi. UJesu uhluke khulu kunombusi wephaseli, onelunya, norhubhela kwesakhe. Malungana nokubusa kwakaJesu, uZimu uthembisa ukuthi: ‘Uzakukhathalela ababuthakathaka nabadududu . . . Ekugandelelweni nenturhwini uyabahlenga.’—IRhubo 72:13, 14.

  • UZimu akawaleyi amala. IBhayibheli likubeka kucace bona: “Angekhe kwenzeka bona aleye amala.” (Hebheru 6:18) Lokha uJehova nakathembisa into, kuyafana nokuthi seyenzekile! (Isaya 55:10, 11) “Umpathi wephaseli uzokuqotjhelwa ngaphandle.”—Jwanisi 12:31.

 ONGACABANGA NGAKHO

Iphasi lizokuba yindawo enjani nekususwa umbusi walo?

IBhayibheli iyawuphendula umbuzo lo kuRHUBO 37:10, 11 nakuSAMBULO 21:3, 4.