Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini UmBuso KaZimu?

Kghani bewungathi . . .

 • ngokuthileko okusehliziywenakho?

 • yinto engokomfanekiso?

 • ngurhulumende osezulwini?

 OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“UZimu wemazulwini uzakujamisa umbuso ongasoze wapheliswa.”—Danyela 2:44.

“Siphiwe indodana, umbuso uzakuba semahlombayo.”—Isaya 9:6.

ONGAKUZUZA KILOKHO

 • Umbuso olungileko ongakuzuzisa wena mathupha.—Isaya 48:17, 18.

 • Ipilo epheleleko kunye nethabo ephasini elitjha elizako.—ISambulo 21:3, 4.

 INGA-KGHANI SINGAKUKHOLELWA KWAMAMBALA OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI?

Iye, nganaka amabanga amabili:

 • UJesu watjengisa lokho okuzokwenziwa mBuso kaZimu. UJesu wafundisa abafundi bakhe bona bathandazele ukufika komBuso kaZimu kunye nokwenziwa kwentando kaZimu ephasini. (Matewu 6:9, 10) UJesu watjengisa bona uzokuphendulwa njani umthandazo lo.

  Nekasephasini, uJesu wasuthisa abalambileko, wapholisa abagulako, bewavusa nabafileko! (Matewu 15:29-38; Jwanisi 11:38-44) NjengomBusi wesikhathi esizako womBuso kaZimu, uJesu watjengisa izinto ezihle umBuso ozozenzela abantu bawo.—ISambulo 11:15.

 • Izinto ezenzeka ephasini zitjengisa bona umBuso kaZimu uzokufika msinyana. UJesu wabikezela bona ngaphambi kobana umBuso kaZimu ulethe ukuthula ephasini, iphaseli lizokuba nezipi, indlala, kunye nokusikinyeka kwephasi.—Matewu 24:3, 7.

  Siyazibona izintwezo namhlanjesi. Yeke, singakholwa bona msinyana, umBuso kaZimu uzoyiphelisa yoke imiraro le.

 ONGACABANGA NGAKHO

Kuzokuba njani ukuphila ngaphasi kokubusa komBuso kaZimu?

IBhayibheli iyawuphendula umbuzo lo kuRHUBO 37:29 naku-ISAYA 65:21-23.