Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iyini Intatha Yokwenza Ukuphila Komndeni Kuthabise?

Iyini Intatha Yokwenza Ukuphila Komndeni Kuthabise?

Udlumbana bona . . .

  • lithando?

  • yimali?

  • ngenye nje into?

 OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“Bayathaba labo abezwa ilizwi lakaZimu, balilalele!”—Lukasi 11:28, New World Translation.

ONGAKUZUZA KILOKHO

Kufumana ithando lamambala.—Efesu 5:28, 29.

Uthabele ihlonipho ezikileko.—Efesu 5:33.

Nokuba nevikeleko lamambala.—Markosi 10:6-9.

 KGHANI SINGAKUKHOLELWA KWAMAMBALA OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI?

Iye, nganaka amabanga amathathu:

  • UZimu mSunguli wokuphila komndeni. IBhayibheli lithi ‘imindeni yoke . . . ibizwa’ ngoJehova uZimu. (Efesu 3:14, 15) Ngamanye amagama, umndeni ukhona nje kungebanga lakaJehova. Kubayini lokhu kuqakatheke kangaka?

    Cabangela nakhu: Akhe sithi udla ukudla okumnandi, yeke ufuna ukwazi iinongo zakhona, bewungabuza ubani? Ngokujayelekileko, ungabuza umuntu ophekileko.

    Ngokufanako-ke nangathi, nesizakwazi iinongo zokwenza ukuphila komndeni kuthabise, kufuze siqale kuJehova, umSunguli womndeni.—Genesisi 2:18-24.

  • UZimu uyanikhathalela. Imindeni yenza kuhle ngokufuna isiluleko esivela kuJehova, esitholakala eliZwini lakhe. Kubayini kunjalo? “Ngombana uyanikhathalela.” (1 Pitrosi 5:6, 7) UJehova uhlala acabanga ngani—begodu izeluleko zakhe zihlala zisebenza!—IzAga 3:5, 6; Isaya 48:17, 18.

 ONGACABANGA NGAKHO

Ungakghona njani ukuba yindoda, mfazi namkha umbelethi omuhle?

IBhayibheli liyawuphendula umbuzo loyo kwebe-EFESU 5:1, 2 nakwebeKOLOSE 3:18-21.