Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 12

Uhlelwe Njani Umsebenzi Wethu Wokutjhumayela?

Uhlelwe Njani Umsebenzi Wethu Wokutjhumayela?

ESpain

EBelarus

EHong Kong

EPeru

Misinyana ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu wathi: “Iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu zizakutjhunyayelwa ephasisni loke, kube bufakazi eentjhabeni zoke.” (Matewu 24:14) Kodwana umsebezi wephasi mazombe lo bewuzokwenziwa njani? Ngokulandela isibonelo uJesu asitjhiyela sona nekasese sephasini.Luka 8:1.

Silinga ukufikelela abantu emizini yabo. UJesu wabandula abafundi bakhe bona batjhumayele iindaba ezimnandi umuzi nomuzi. (Matewu 10:11-13; IZenzo 5:42; 20:20) AmaKrestu wekhulu lokuthoma ebekazimisele anikelwa isabelo esikhethekileko sendawo okufuze atjhumayele kiyo. (Matewu 10:5, 6; 2 Korinte 10:13) Ngokufanako nanamhlanjesi, umsebenzi wethu wokutjhumayela uhlelwe kuhle, begodu ibandla ngalinye labelwe indawo okufuze litjhumayele kiyo. Lokhu kusenza sizalise umthetho kaJesu ‘wokutjhumayela iindaba ezimnandi ebantwini, sifakaze kibo.’IZenzo 10:42.

Silinga ukufikelela abantu kinanyana ngiziphi iindawo esingabafumana kizo. UJesu naye wasibekela isibonelo ngokutjhumayela ebantwini abasetjhatjhalazini, njengalabo abaseendaweni ezimagega nelwandle neendaweni zomphakathi okukhiwa amanzi kizo. (Markosi 4:1; Jwanisi 4:5-15) Nathi godu sikhuluma nabantu ngeendaba ezimalungana neBhayibhili ngendlela esingakghona ngayo—eendleleni, eentolo, emaphageni, nangokusebenzisa umtato. Godu nesifumana ithuba, sitjhumayela nakubomakhelwana, esisebenza nabo, esifunda nabo, kunye neenhlobweni. Yoke iimzamo le yenze iingidi zabantu ephasini loke zezwa ‘iindaba ezimnandi zephuluso.’IRhalani 96:2.

Ukhona na umuntu omcabangako ongathanda ukumtjela iindaba ezimnandi zoMbuso kaZimu, nokobana iindabezo zithini ngengomuso lakhe? Ungazibulungeli wena mathupha iindaba zethembezi. Zitjele nabanye msinyana ngendlela okungakghonakala ngayo!

  • Ngiziphi iindaba eezimnandi okufuze sizitjhumayele?

  • AboFakazi BakaJehova basilingisa njani isibonelo sakaJesu sokutjhumayela?