Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 2

Kubayini Sibizwa Ngokuthi SiboFakazi BakaJehova?

Kubayini Sibizwa Ngokuthi SiboFakazi BakaJehova?

UNowa

U-Abrahamu noSara

UMosi

UJesu Krestu

Abantu abanengi bacabanga ukuthi aboFakazi BakaJehova bayikolo etja. Nokho, ngaphezu kweminyaka eyi-2 700 egadungileko, iinceku zakaZimu weqiniso bezibizwa ngokuthi “boFakazi.” (Isaya 43:10-12) Besisolo saziwa ngothi sibaFundi BeBhayibhili bekwaba ngu-1931. Kubayini sakhetha ukubizwa ngokuthi siboFakazi BakaJehova?

Ibizweli lihlathulula uZimu esimkhonzako. Ngokuya ngokwemitlolo yekadeni, ibizo lakaZimu elithi Jehova, livela iinkhathi ezingaphezu kweenkulungwana ezilikhomba eBhayibhilini. Ematjhugululweni amanengi weBhayibhili, ibizweli lajanyiselwa ngezinye iziqu ezinjengezithi, iKosi namkha uZimu. Yeke, uZimu weqiniso wazembula kuMosisi ngebizo lakhe elithi Jehova, wathi: “Leli libizo lami bekube nini nanini.” (Eksodosi 3:15) Ngendlela le, wazihlukanisa kibo boke aboZimu bamala. Siyazikhakhazisa ngokuphatha ibizo lakaZimu elicwengileko.

Ibizweli lihlathula umsebenzethu. Umlando wabantu bekadeni, kusukela endodeni elungileko u-Abela, wanikela ubufakazi ngekholo labo kuJehova. Ngokukhamba kwamakhulu weemnyaka, uNuwa, u-Abrahama, uSara, uMosisi, uDavidi nabanye bahlanganyela ‘nesiqubuthu esikhulu sabofakazi.’ (Hebheru 11:4–12:1) Njengombana umuntu anganikela ubufakazi ekhotho ngomunye umuntu onganamlandu, sizimisele ukwenza iqiniso laziwe ngoZimu esimkhonzako.

Silingisa uJesu. IBhayibhili imbiza ngokuthi ‘ngufakazi othembekileko noqinisileko.’ (ISambulo 3:14) UJesu ngokwakhe wathi ‘wenze ibizo lakaZimu laziwa’ begodu ‘uzele nokuzokukhuluma iqiniso’ ngoZimu. (Jwanisi 17:26; 18:37) Yeke, abalandeli bakaKrestu bamambala kufuze baliphathe bebalenze laziwe ibizo lakaJehova. Lokhu ngilokho aboFakazi BakaJehova abalinga ngamandla ukukwenza.

  • Kubayini abaFundi BeBhayibhili bakhetha ibizo elithi aboFakazi BakaJehova?

  • Sekusikhathi esingangani uJehova anabofakazi ephasini?

  • Ngubani uFakazi kaJehova omkhulu kunabo boke?