Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?

Iyini Intando KaZimu?

Iyini Intando KaZimu?

UZimu ufuna siphile ngokuthula nangethabo ngokungapheliko ephasini eliyipharadeyisi!

Nokho, ungazibuza, ‘Kungenzeka bunjani lokho?’ IBhayibhili ithi uMbuso kaZimu uzokwenza lokho, begodu kuyintando kaZimu bona boke abantu bafunde ngoMbuso loyo, nangomnqopho wakhe ngathi.IRhalani 37:11, 29; Isaya 9:7.

UZimu ufuna sizuze.

Njengombana ubaba omuhle abafisela okuhle abantwana bakhe, uBabethu wezulwini ufisa bona sibe nethabo elingapheliko. (Isaya 48:17, 18) Uthembisile bona “loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.”1 Jwanisi 2:17.

UZimu ufuna sikhambe eendleleni zakhe.

IBhayibhili ithi uMbumbi wethu ufuna “ukusifundisa ngeendlela zakhe, khona sizokukhamba eendleleni zakhe.” (Isaya 2:2, 3) Uhlele ‘isitjhaba esibizwa ngebizo lakhe’ ukwenzela bona intando yakhe yaziwe ephasini loke.IZenzo 15:14.

UZimu ufuna sibumbane ekumkhulekeleni.

Kunokobana kubangele uhlukana phakathi kwabantu, ukukhulekela uJehova okumsulwa kubahlanganisa ngethando elidephileko. (Jwanisi 13:35) Bobani namhlanjesi abafundisa amadoda nabafazi abakiyo yoke indawo bona bakhonze uZimu? Sikumema bona uzozifumanela iimpendulo ngokusebenzisa incwajana le.

Funda Okungeziweko

IHLELO LESIFUNDO SEBHAYIBHELI

Kwenziwani Esifundweni SeBhayibheli?

Ephasini mazombe, AboFakazi bakaJehova baziwa ngokuragela abantu isifundo seBhayibheli simahla. Qala bona kwenzeka njani lokho.

IHLELO LESIFUNDO SEBHAYIBHELI

Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?

IBhayibheli selisize iingidigidi zabantu zafumana iimpendulo zemibuzo ethinta ipilo yazo. Angekhe wathanda ukuba ngomunye wabantwabo?

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Uyini Umnqopho KaZimu Ngephasi?