Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 3

Labuye Lafumaneka Njani Iqiniso LeBhayibheli?

Labuye Lafumaneka Njani Iqiniso LeBhayibheli?

Abafundi beBhayibheli ngo-1870’s

ISithalasokulinda sokuthoma ngo-1879

ISithalasokulinda namhlanjesi

IBhayibhili yabikezela ukuthi ngemva kokufa kwakaKrestu, kuzokuvela abafundisi bamala hlangana namaKrestu wekadeni bese batjharaganisa iqiniso leBhayibhili. (IZenzo 20:29, 30) Ngokukhamba kwesikhathi, ngilokho kanye okwenzeka. Bavanga iimfundiso zakaJesu neembono yabo yekolo yoburhedeni, ngemva kwalokho kwaba namaKrestu wobuzenzisi. (2 Thimothi 4:3, 4) Singaqiniseka njani bona namhlanjesi sikuzwisisa kuhle lokho kwamambala okufundiswa yiBhayibhili?

Kwafika isikhathi sokobana uJehova ambule iqiniso. Wabikezela bona ‘hlangana nesikhathi sokuphela, ilwazi leqiniso lizokuba yinala.’ (Danyela 12:4) Ngo-1870, isiqhenyana salabo egade bafuna iqiniso salemuka bona iimfundiso zamasondo bezingakasekelwa eBhayibhilini. Ngalokho, bathoma ukwenza irhubhululo lokuzwisisa iimfundiso zamambala zalokho okufundiswa yiBhayibhili, begodu uJehova wababusisa ngelemuko leemtlolo.

Amadoda athembekileko ayihlolisisa ngokuyelela iBhayibhili. AbaFundi BeBhayibhili abathembekilekwabo, ababakhambeli phambili bethu, bakhuthalela indlela yokufunda nathi esiyisebenzisako namhlanjesi. Badembamba isihloko ngasinye seBhayibhili. Nebahlangabezana neMitlolo ebudisi ukuyizwisisa, baqala eminye imitlolo bona ibatlhadlhule. Nebafinyelela isiphetho esivumelana nayo yoke iMitlolo, bebakutlola phasi lokho abakufumeneko. Ngokuvumela iBhayibhili bona izikhulumele, bafumana amaqiniso ngebizo lakaZimu nangoMbuso wakhe, umnqopho ngabantu nangephasi, ubujamo babantu abahlongakeleko kunye nethemba levuko. Irhubhululo labo labatjhaphulula eemfundisweni nezenzweni zamala.Jwanisi 8:31, 32.

Ngo-1879 abaFundi BeBhayibhili balemuka bona sekusikhathi sokwenza iqiniso laziwe. Ngomnyaka loyo, bathoma ukukhipha umagazini we-Sithalasokulinda Esazisa NgoMbuso KaJehova osaragela phambili ukhitjhwa nanamhlanjesi. Kwanje, sikhulumisana nabantu ngeBhayibhili eenarheni ezingaphezu kwama-230, ngeenlimi ezingaphezu kwama-600. Kuyathoma emlandweni bona ilwazi leqiniso lirhatjheke kangaka!

  • Ngemva kokufa kwakaKrestu, kwenzekani ngeqiniso leBhayibhili?

  • Khuyini okwasisiza bona sifumane iqiniso eLizwini lakaZimu?