Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 11

Kubayini Siya Emihlanganweni Emikhulu?

Kubayini Siya Emihlanganweni Emikhulu?

EMexico

EGermany

EBotswana

ENicaragua

E-Italy

Kubayini abantwaba babonakala bathabe kangaka? Bakeminye yemihlangano yethu. Njengeenceku zakaZimu zekadeni, egade ziyalwe bona zihlanganyele imihlangano kathathu ngomnyaka, nathi sihlala silulukela ukuhlangana njengesiqubuthu. (Duteronomi 16:16) Qobe mnyaka, sinezenzakalo eentathu: umhlangano okhethekileko welanga elilodwa, umhlangano wesifunda wamalanga amabili, nomhlangano wesigodi wamalanga amathathu. Sizuza njani emihlanganweni le?

Iqinisa ubuzalwana bethu bobuKrestu. Njengombana nama-Israyeli athabela ukukhonza uJehova “hlangana newomakazi lebebakunye nabo,” nathi sithabela ukumkhulekela ndawonye ngeenkhathi ezikhethekileko. (IRhalani 26:12; 111:1) Iimbuthano le ivula amathuba wokuhlangana nokucocisana naboFakazi abakwamanye amabandla namkha bakwezinye iinarha. Emini, sithabela ukudla ndawonye emhlanganweni, okungezelela emoyeni wobungani ezenzakalweni ezingokomoyezi. (IZenzo 2:42) Emihlanganweni emikhulu sizibonela mathupha ithando elihlanganisa ‘abantu bayo yoke imihlobo’ ephasini.1 Pitrosi 2:17.

Isisiza bona sikhule ngokomoya. Ama-Israyeli azuza ngokuthi ‘azwisise ilizwi’ elisemtlolweni egade ahlathululelwa lona. (Nehemiya 8:8, 12) Nathi sithabela isiluleko esivela eBhayibhilini esisifumana emihlanganweni. Ingcenye ngayinye isekelwe eMtlolweni. Sifunda indlela yokwenza intando kaZimu emaphilwenethu ngeenkulumo ezikarisako, iinkulumo tjhiyelwano nangemiboniso. Sikhuthazwa ngokuhlangabezanwe nakho kwamaKrestu aqalana ngokuphumelelako neentjhijilo zepilo eenkhathini ezibudisezi. Emihlanganweni yesigodi, amadrama wabantu bekadeni enza ukulandisa kweBhayibhili kuphile begodu asifundisa neemfundo esingazisebenzisa. Kiyo yoke iimhlangano, kubhabhadiswa labo abafisa ukutjengisa ukuzinikela kwabo kuZimu.

  • Kubayini imihlangano ikarisa kangaka?

  • Ungazuza njani ngokubakhona emihlanganweni le?