Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 14

Ngiyiphi Ifundobandulo Eyenzelwe Amaphayona?

Ngiyiphi Ifundobandulo Eyenzelwe Amaphayona?

United States

Isikolo seGiliyadi, ePatterson, eNew York

EPanama

Ungathabela ukutjhiya umndenakho nendawo yekhenu bona uyokurhatjha iindaba ezimnandi kwezinye iindawo? Iinkulungwana zaboFakazi zikwenze ngokuphumelelako lokhu, eqinisweni zithi “Nangu mina! Thuma mina.” (Isaya 6:8) Ngokwenza njalo balingise iSithunywa sevangeli esikhulu ukuzidlula zoke, uJesu Krestu.Jwanisi 7:29.

Yindlela yokulingisa isibonelo sakaJesu. UJesu wathunywa nguZimu asuka ezulwini bona eze ephasini azokuhlala hlangana nabantu abanesono. Nanyana abona ukungabi nabulungiswa, uJesu azange alinge ukutjhugulula umphakathi. Wadzimelela khulukhulu emsebenzinakhe “wokutjhumayela iindaba ezilungileko”—okuyipendulo eemrarweni yesintu. (Luka 4:43) Iinthunywa ezithembekileko zamaKrestu zilandela esibonelo sakhe.

Yipilo yokuzidela. Isithunywa sevangeli kufuze siphile ngendlela ejayelekileko, sizivumelanise namasiko, ubujamo bezulu obuhlukileko nokudla okungaba ngokuhlukileko kilokho esikujayeleko. Esikhathini esinengi, kutlhogeka ukufunda elinye ilimi bona ukhulumisane nabantu abasendaweni okiyo. Kungabizela nokuthi usebenzise iinkhwelo zesikade ukuyokufika eendaweni ezikude. Nezizakwenza ukuzidela okunjalo, iinthunywa zevangeli kufuze zithande abantu ezitjhumayela kibo.

Kutlhogeka ukubandulwa okuhle. AboFakazi abanengi abakhonza njengeenthunywa zevangeli baya esikolweni esithatha iinyanga ezihlanu, ISikolo SeBhayibhili SeGiliyadi. Isikolwesi siqinisa ukuthembela kwabo kuJehova, eLizwini lakhe nehlanganweni yakhe. (Iziyema 3:5, 6) Sibasiza bahlawulele iimfanelo ezingokomoya ezitlhogeka emsebenzini wabo wokuba ziinthunywa zevangeli, namakghono abasiza bona babe bafundisi abangcono beBhayibhili. Ngemva kwalokho bakufaneleka khudlwana ukutjhumayela ‘bekuyofika emaqintelweni wephasi.’IZenzo 1:8.

  • Kutlhogekani bona ube sithunywa sevangeli?

  • Ngiyiphi ifundo ekhethekileko efunyanwa ziinthunywa zethu zevangeli?