Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 5

Uzokufumana Ini Emihlanganweni Yethu Yebandla?

Uzokufumana Ini Emihlanganweni Yethu Yebandla?

E-Argentina

ESierra Leone

EBelgium

EMalaysia

Abantu abanengi balisile ukuya emasondweni ngombana abazifumani iimpendulo zeembuzo eqakathekileko namkha induduzo. Ngalokho, kubayini kufuze uhlanganyele emihlanganweni ehlelwe boFakazi BakaJehova? Khuyini ozokufumana lapho?

Ithabo lokuba hlangana nabantu abathandanako nabakhathalelanako. Ekhulwini lokuthoma, amaKrestu bekahlelelwe ukuhlangana ndawonye emabandleni, begodu bekaba nemhlangano bona akhulekele uZimu, afunde iiMtlolo, nokobana akhuthazane. (Hebheru 10:24, 25) Ukubuthana endaweni enethando, kwabenza bazizwa bahlangana nabangani beqiniso—abazalwana abangokomoya. (2 Tesalonika 1:3; 3 Jwanisi 14) Silandela isibonelo sangekhulu lokuthoma begodu sifumana ithabo elifanako.

Inzuzo yokufunda indlela yokusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibhili. Njengombana bekuliqiniso ngeenkhathini zeBhayibhili, amadoda, abafazi, nabentwana bebahlangana ndawonye. Nanamhlanje, abafundisi abafanelekako basebenzisa iBhayibhili bona basisize sizwisise indlela yokusebenzisa iinkambisolawulo ekuphileni kwethu kwaqobe. (Duteronomi 31:12; Nehemiya 8:8) Boke bangahlanganyela ngokuphendula ekulumiswaneni nekuvumeni iingoma, okusivumela sizwakalise ithemba lethu lobuKrestu.Hebheru 10:23.

Isibusiso sokuqiniswa kwekholo lakho kuZimu. Umpostoli uPowula watjela elinye ibandla langesikhathi sakhe: “Ngiyanihlulukela kwamambala ngikhanukela ukuzonibona, . . . ze [sikhuthazane phakathi kwethu, omunye nomunye ngekholo lomunye, kokubili lenu nelami].” (Roma 1:11, 12) Ukuhlanganyela qobe eemhlanganweni yebandla nesikholwa nabo kuqinisa ikholo lethu begodu kusenza sifune nokuphila ngendlela yobuKrestu.

Kubayini ungamukeli isimemwesi bona uzokuhlanganyela nathi imihlangano elandelako begodu uzibonele wena mathupha izintwezi? Uzokwamukelwa ngokufuthumeleko. Yoke iimhlangano isimahla—akuthathwa kongozelo.

  • Imihlangano yethu yebandla ilandela siphi sibonelo?

  • Singazuza njani ekubeni khona emihlanganweni le?