Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isifundo 15

Abadala Balisiza Njani Ibandla?

Abadala Balisiza Njani Ibandla?

EFinland

Ukufundisa

Ukwelusa

Ukufakaza

Akunabafundisi ababhadalwako ehlanganweni yethu. Kunalokho, njengombana bekunjalo nangesikhathi kuthonywa ibandla lobuKrestu, nanamhlanjesi kubekwa ababonisi abafanelekako bona “beluse ibandla lakaZimu.” (IZenzo 20:28) Abadalaba bamadoda avuthiweko ngokomoya adosa phambili ekuluseni ibandla, “ingasi ngokugandelelwa, kodwana ngetjisakalo yokuzinikela.” (1 Pitrosi 5:1-3) Ngimuphi umsebenzi abasisiza ngawo ?

Bayasitlhogomela begodu bayasitjheja. Abadala bayanqophisa begodu basize ekutlhogomeleni ibandla ngokomoya. Ngokulemuka bona uZimu ubaphathise emsebenzi oqakathekileko lo, abadala ababalawuli abantu bakaZimu, kunalokho batlhogomela ihlala-kuhle kunye nethabo lethu. (2 Korinte 1:24) Ngendlela umelusi atlhogomela kuhle ngayo imvu ngayinye, abadala balinga ukwazi ilunga ngalinye lebandla.Iziyema 27:23.

Basifundisa indlela yokwenza intando kaZimu. Qobe veke, abadala badosa phambili ekunikeleni iinkulumo emihlanganweni yebandla ukuqinisa ikholo lethu. (IZenzo 15:32) Amadoda azimiseleko la godu adosa phambili emsebenzini wokutjhumayela, asebenza nathi be asibandule kizo zoke iingcenye zekonzo.

Bayasikhuthaza. Ukwenzela bona batlhogomele ingokomoya lomuntu mathupha, abadala bebandla bangasivakatjhela emakhaya wethu namkha eWolweni LoMbuso bona banikele ngesizo nenduduzo evela eMitlolweni.Jakobosi 5:14, 15.

Ngaphandle kwemisebenzi yabo yebandleni, abadala abanengi nabo banomsebenzi wokuziphilisa nemithwalo yemindeni etlhoga isikhathi sabo. Abazalwana abasebenza budisaba kuyafaneleka bona sibahloniphe.1 Tesalonika 5:12, 13.

  • Abadala badlala yiphi indima ebandleni?

  • Abadala bayibonisa njani ikareko emuntwini ngamunye?