Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Incwadi Evela esiHlopheni esiBusako

Incwadi Evela esiHlopheni esiBusako

Kilabo abathanda uJehova uZimu neliZwi lakhe iBhayibheli:

UJesu wathi: “Nizolazi iqiniso, begodu iqiniso lizonitjhaphulula.” (Jwanisi 8:32) Akhucabange bona bewuthabe kangangani nawuthoma ukufunda ngeqiniso eliseBhayibhelini! Kukuthabise khulu ukwazi ukuthi ephasini elizele ubumbi singakwazi ukufunda ngeqiniso.—2 Thimothi 3:1.

UJehova uZimu ufuna silazi iqiniso. Yeke ngebanga lokuthi sithanda abantu lokho kusenza sibatjele ngalo. Kodwana kunengi okulindelekileko nakuziwa ekulotjheni uZimu. Kufuze senze koke esingakwenza bona sibonakale ukuthi simaKrestu ngombana sizihlonipha khulu iinkambisolawulo zakaJehova. UJesu wasihlathululela ngendlela eqakathekileko etjengisa bona sithanda uZimu. Wathi: “Nanilalela imiyalo yami, nizokuhlala ethandweni lami, njengombana nami ngilalele imiyalo kaBaba begodu ngihlala ngisethandweni lakhe.”—Jwanisi 15:10.

UJesu umthanda khulu uYise, lokho ukutjengisa ngokwenza koke uYise amlayela bona akwenze. Nasilingisa uJesu ngendlela esiphila ngayo uJehova uzosithanda begodu sizokuthaba kwamambala. UJesu wathi: “Nanazi izintwezi, niyathaba nanizenzako.”—Jwanisi 13:17.

Sithemba bona incwadi le izokusiza ufunde ukuphila ngeqiniso elifumaneka eBhayibhelini bewube mngani kaZimu. Sithandazela ukuthi uragele phambili ukhulisa ithando onalo ngoJehova bona ‘uhlale uthandwa nguZimu . . . ngombono wokuphila okungapheliko.’—Juda 21.

IsiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova