Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 1

Zithini Iindaba Ezimnandi?

Zithini Iindaba Ezimnandi?

1. Zithini iindaba ezivela kuZimu?

UZimu ufuna abantu bathabele ukuphila ephasini. Wabumba iphasi nakho koke okusephasini ngombana uyabathanda abantu. Msinyana uzokuthatha amagadango wokuletha ingomuso elingcono ebantwini bazo zoke iintjhaba. Uzokususa zoke izinto ezenza abantu batlhage.—Funda uJeremiya 29:11.

Akakho urhulumende okhe waphumelela ukuqeda inturhu, amagulo, namtjhana ukufa. Kodwana kuneendaba ezimnandi. Msinyana, uZimu uzokutjhabalalisa boke aborhulumende babantu abajamiselele ngorhulumende wakhe. Iinkhonzi zakhe zizokuthabela ukuthula nepilo ehle.—Funda u-Isaya 25:8; 33:24; Danyela 2:44.

2. Kubayini iindaba ezimnandi zirhaba?

Umtlhago uzokuphela kwaphela uZimu nekasusa iphasi labantu abambi. (Zefaniya 2:3) Kuzokwenzeka nini lokhu? ILizwi lakaZimu labikezela ubujamo obusongela isintu namhlanjesi. Izenzakalo zanamhlanjesi zitjengisa bona isikhathi sakaZimu sokuthatha amagadango sitjhidele.—Funda ye-2 Thimothi 3:1-5.

3. Kufuze senzeni?

Kufuze sifunde ngoZimu eLizwini lakhe, iBhayibhili. Linjengencwadi evela kubaba onethando. Lisitjela indlela yokuphila ukuphila okungcono nje neyokufumana ukuphila okungapheliko esikhathini esizako. Liqiniso, abanye kungenzeka bangakuthandi ukwamukela kwakho isizo lokuzwisisa iBhayibhili. Kodwana ithuba lokufumana ingomuso elingcono yinto ehle khulu bona ingakuphunda.—Funda Iziyema 29:25; ISambulo 14:6, 7.