Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 7

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini UmBuso KaZimu?

1. Uyini uMbuso kaZimu?

Khuyini okwenza uJesu afanelwe kukuba yiKosi?—MARKOSI 1:40-42.

UMbuso kaZimu ngurhulumende wezulwini. Uzokujamiselela boke abanye aborhulumende begodu uzokubangela bona intando kaZimu yenzeke ezulwini nephasini. Iindaba ezimnandi zoMbuso kaZimu ziyathabisa. Msinyana uMbuso kaZimu uzokwanelisa itlhogo yabantu yokuba norhulumende omuhle. Uzokwenza boke abantu ephasini babumbane.—Funda uDanyela 2:44; Matewu 6:9, 10; 24:14.

Umbuso kufuze ube nekosi. UJehova wakhetha iNdodana yakhe uJesu Krestu, bona abe yiKosi yoMbuso Wakhe.—Funda ISambulo 11:15.

2. Kubayini uJesu ayiKosi efanelekako?

INdodana kaZimu iyiKosi efanelekako ngombana inomusa begodu ikujamela ngokuqinileko okulungileko. (Matewu 11:28-30) Godu inamandla aneleko wokusiza abantu ngombana izokubusa iphasi isezulwini. Ngemva kokuvuswa kwakhe, wakhuphukela ezulwini wahlala phasi alinde ngesidleni sakaJehova. (Hebheru 10:12, 13) Emaswapheleni, uZimu wamnikela amandla wokuthoma ukubusa.—Funda uDanyela 7:13, 14.

3. Bobani abazokubusa noJesu?

Isiqhema esibizwa ngokobana “abacwengileko” sizokubusa noJesu ezulwini. (Danyela 7:27) Abacwengileko bokuthoma abakhethwako bekubapostoli bakaJesu abathembekileko. UJehova uragele phambili akhetha amadoda nabafazi abathembekileko  njengabacwengileko bekube gadesi. NjengoJesu, bavuswa banomzimba womoya.—Funda uJwanisi 14:1-3; 1 KwebeKorinte 15:42-44.

Bangaki abantu abaya ezulwini? UJesu wababiza ngokobana “mhlanjana omncani.” (Luka 12:32) Emaswapheleni inani labo lizokufikela e-144 000. Bazokubusa iphasi noJesu.—Funda ISambulo 14:1.

4. Kwenzakalani uJesu nekathoma ukubusa?

UMbuso kaZimu wathoma ukubusa ngo-1914. * Igadango lakaJesu lokuthoma njengeKosi laba kulahlela uSathana namadimonakhe ephasini. USathana wakwata khulu begodu wathoma ukubanga iimraro ephasini loke. (ISambulo 12:7-10, 12) Kusukela mhlokho, umaye wande khulu esintwini. Izipi, indlala, ubulwelwe obuthelelanako, nokusikinyeka kwephasi koke kuyingcenye yetshwayo elitjengisa bona msinyana uMbuso kaZimu uzozilawula ngokupheleleko iindaba zephasi.—Funda uLuka 21:7, 10, 11, 31.

5. Khuyini ezokwenziwa Mbuso kaZimu?

Ngomsebenzi wokutjhumayela wephasi loke, uMbuso kaZimu sewuthomile ukuhlanganisa isiqubuthu sabantu esivela kizo zoke iintjhaba. Iingidi zabantu abathobekileko ziba ziinkhonzi zoMbuso kaZimu odoswa phambili nguJesu. UMbuso kaZimu uzobavikela nekatjhabalalisa iphasi elimbi lagadesi. Ngalokho boke abafuna ukuzuza eMbusweni kaZimu kufuze bafunde ukuba ziinkhonzi ezilalelako zakaJesu.—Funda ISambulo 7:9, 14, 16, 17.

Hlangana nesikhathi seemnyaka eyi-1 000, uMbuso uzokufikelela umnqopho kaZimu wokuthoma ngabantu. Iphasi loke lizokuba yiparadeyisi. Emaswapheleni, uJesu uzokubuyisela uMbuso kuYise. (1 Korinte 15:24-26) Ukhona na umuntu omaziko ongathanda ukumtjela ngoMbuso kaZimu?—Funda IRhalani 37:10, 11, 29.

 

^ isig. 6 Ukufumana iimniningwana ngendlela isiporofido seBhayibhili esawubikezela ngayo umnyaka ka-1914, qala amakhasi 215-218 wencwadi ethi Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?