Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Isethulo Sengcenye 8

Isethulo Sengcenye 8

UJehova wabusisa uSolomoni ngokuhlakanipha wabe wamupha nelungelo lokwakha ithempeli. Nanyana kunjalo, uSolomoni wajikela uJehova kancanikancani. Nangabe umbelethi, hlathululela umntwanakho ukuthi ukulotjha uZimu kokuzikhuja kwenza uSolomoni wajikela uZimu. Imibuso yaphadlhuka kabili, kwathi amakhosi akhohlakeleko adurhisa iintjhaba, zathoma ukukholelwa eenhlubukini bezalotjha neenthombe. Phakathi nesikhatheso, abaphorofidi bakaJehova bebatlhoriswa bebabulawe. Indlovukazi u-Izebeli, yafaka ikosi yetlhagwini ngehloko ekolelweni yeenhlubuki. Leso kwaba sikhathi sobumnyama emlandweni wakwa-Israyeli. Khonapho, bekusesenabantu abanengi abathembekileko kuJehova phakathi kwama-Israyeli, abanye babo bekuyiKosi uJehotjhafathi nomphorofidi u-Eliya.