Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 8

Isethulo Sengcenye 8

UJehova wabusisa uSolomoni ngokuhlakanipha wabe wamupha nelungelo lokwakha ithempeli. Nanyana kunjalo, uSolomoni wajikela uJehova kancanikancani. Nangabe umbelethi, hlathululela umntwanakho ukuthi ukulotjha uZimu kokuzikhuja kwenza uSolomoni wajikela uZimu. Imibuso yaphadlhuka kabili, kwathi amakhosi akhohlakeleko adurhisa iintjhaba, zathoma ukukholelwa eenhlubukini bezalotjha neenthombe. Phakathi nesikhatheso, abaphorofidi bakaJehova bebatlhoriswa bebabulawe. Indlovukazi u-Izebeli, yafaka ikosi yetlhagwini ngehloko ekolelweni yeenhlubuki. Leso kwaba sikhathi sobumnyama emlandweni wakwa-Israyeli. Khonapho, bekusesenabantu abanengi abathembekileko kuJehova phakathi kwama-Israyeli, abanye babo bekuyiKosi uJehotjhafathi nomphorofidi u-Eliya.

ENGCENYENI LE

Ithempeli LakaJehova

UZimu wasamukela isibawo seKosi uSolomoni wabe wambusisa ngamalungelo.

UmBuso Uyahlukaniswa

Ama-Israyeli amanengi alisa ukulotjha uJehova.

Ukuhlahluba Okwenzeka Entabeni Ikarameli

Ngubani uZimu weqiniso? NguJehova nofana anguBhali?

UJehova Uqinisa U-Eliya

Kghani nawe ucabanga ukuthi angakuqinisa?

Indodana Yomhlolokazi Yavuka

Iimangaliso ezimbili zenzeka ngesikhathi sinye!

INdlovukazi Ekhohlakeleko Iyajeziswa

U-Izabebi usongela ukubulala uNabhothi bona akghone ukweba isimu yakhe yamadiribe! UJehova uZimu wayibona ikohlakalo nokukhwabanisa kwakhe.

UJehova Uvikela UJehotjhafathi

IKosi elungileko uJehotjhafathi ibawa uZimu ngomthandazo bona abavikele emanabenabo abathuselako.