Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 23

Isithembiso KuJehova

Isithembiso KuJehova

Ngemva kweenyanga ezimbili ama-Israyeli sewatjhiye iGibhide, aya eNtabeni yeSinayi, afika ahloma amatende. UJehova wabizela uMosi entabeni wathi kuye: ‘Ngiwaphulusile ama-Israyeli. Nawangangilalela alendele nemithethwami, azokuba sitjhaba sami esikhethekileko.’ UMosi wabuyela emva wayowatjela lokho uJehova akutjhwileko. Asabela njani ama-Israyeli? Aphendula athi: ‘Sizokwenza nanyana yini uJehova athi siyenze.’

UMosi wakhuphukela entabeni godu. Nakafika, uJehova wakhuluma naye wathi: ‘Emalangeni amathathu, ngizokukhuluma nawe. Yelelisa abantu bona bangatjhideli nokutjhidela eNtabeni yeSinayi.’ UMosi wehla wayokutjela ama-Israyeli bona alungele ukuzwa ukuthi uJehova uthini.

Ngemva kwamalanga amathathu, ama-Israyeli abona umbani nelifu elinzima phezu kwentaba. Ezwa nokuduma okukhulu kwezulu nephondo lilila. Kusese njalo uJehova wehlela phezu kwentaba ngomlilo. Ama-Israyeli bekathukwe ahlengezela. Intaba yoke beyigubuzeswe yintuthu begodu isikinyeka ngamandla. Umdumo wokuvuthelwa kwephondo nawo bewusolo ukhula. Ngomzuzu loyo uZimu wathi: ‘NginguJehova. Akukafuzi nilotjhe abanye abozimu.’

UMosi wabuyela entabeni, uJehova wamupha imithetho eya ebantwini bona kufuze bamlotjhe njani nokuthi baziphathe njani. UMosi wayitlola phasi imithetho leyo begodu wayifundela ama-Israyeli. Amthembisa athi: ‘Sizokwenza nanyana yini uJehova athi siyenze.’ Enza isithembiso kuZimu. Kodwana bewazokwenza ngovumelana nesithembiso sabo na?

“Thanda [“uJehova,” NW] uZimakho ngehliziywakho yoke, ngomphefumulwakho woke nangomkhumbulwakho woke.”—Matewu 22:37