Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Isethulo Sengcenye 5

Isethulo Sengcenye 5

Eenyangeni ezimbili ngemva kokuyama iLwandle lomGaba, ama-Israyeli afika eNtabeni yeSinayi. Kulapho uJehova enza khona isivumelwano nama-Israyeli bona abe sitjhaba sakhe esikhethekileko. Bekawavikela awapha koke ebewakutlhoga—ukudla okuyimana, izembatho, nendawo ephephileko yokuhlala. Nawumbelethi, siza abantwana bakho bazwisise kuhle ukuthi kubayini uJehova anikela ama-Israyeli umThetho, ithaberinakeli, nobuphristi. Kucacise ukuqakatheka kokwenza ngokuvumelana neenthembiso esizenzako, sithobeke, begodu sihlale sithembekile kuJehova.