Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Isethulo Sengcenye 4

Isethulo Sengcenye 4

Ingcenye le isethulela uJosefa, uJobho, uMosi nama-Israyeli. Boke abantwaba bakghodlhelela lokha uDeveli nakabalinga. Abanye babo baphathwa kumbi, bavalelwa ejele, baba ziingqila, abanye baze babulawa nokubulawa. Kodwana uJehova wabavikela ngeendlela ezihlukahlukeneko. Njeke siza umntwanakho azwisise ukuthi iinceku zakaJehova lezo azange zikulahle ukuthembeka kwazo nanyana sezilingwa.

UJehova wasebenzisa iimBetho eziliTjhumi ukutjengisa bona unamandla kangangani kunabozinyana beGibhide. Veza ukuqakatheka kwendlela uJehova avikele ngayo abantu bakhe ekadeni, nendlela abavikela ngayo namhlanjesi.