Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 8

U-Abrahamu NoSara Bamlalela UZimu

U-Abrahamu NoSara Bamlalela UZimu

Eduze neBhabheli bekunedorobho elibizwa bona yi-Uri, begodu abantu balapho bebalotjha abanye abezimu esikhundleni sakaJehova. Kodwana bekunenye indoda ebeyilotjha uJehova endaweni leyo. Ibizo layo bekungu-Abrahamu.

UJehova wathi ku-Abrahamu: ‘Tjhiya inarhekhenu, abantu bekhenu nendlu kayihlo, uye enarheni engizakutjengisa yona.’ UZimu bewamthembisa wathi: ‘Ngizokwenza ube sisizwe esikhulu, begodu ngizokwenzela abantu abanengi okuhle ngebanga lakho.’

U-Abrahamu bekangakwazi lapho uJehova amthumela khona, kodwana bekamthemba uJehova. Yeke u-Abrahamu, umkakhe uSara, ubabakhe uTerarhi, nomzukulwakhe uLothi bathatha izinto zabo, balalela uZimu bathoma ikhambo labo elide.

 U-Abrahamu bekaneminyaka ema-75 ubudala nabafika enarheni uJehova abathume kiyo. Beyibizwa ngokuthi yinarha yeKanana. Endaweni leyo, uZimu wenza isithembiso nasi ku-Abrahamu: ‘Inarha le yoke nje, ngizoyinikela isizukulwana sakho.’ Kodwana u-Abrahamu noSara besele babadala begodu banganabantwana. Yeke, uJehova bekazosifeza njani isithembiso sakhe?

“Ngokukholwa u-Abrahamu walalela, mhlana uZimu . . . athi akafuduke aye enarheni ayomabela yona ibe lilifa lakhe. Wafuduka-ke enarheni yekhabo, wakhamba angazi lapha aya khona.”—Hebheru 11:8