Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Isethulo Sengcenye 3

Isethulo Sengcenye 3

Eminyakeni yangemva kwakaKhukhulamungu iBhayibheli liveza ukuthi bebabancani khulu abantu abalotjha uJehova. Hlangana nabantwabo kuno-Abrahamu owaziwa ngokuba mngani kaJehova. Kubayini bekaziwa njalo? Nawumbelethi, siza umntwanakho azwisise bona uJehova unendaba naye begodu ufuna ukumsiza. UJehova wasiza u-Abrahamu nabanye abantu abathembekileko abanjengoLothi noJakopo, yeke nathi siyabona ukuthi singambawa uJehova asisize. Singaqiniseka nangokuthi uJehova uzozizalisa zoke iinthembiso azenzileko.