Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 3

U-Adamu No-Eva Azange Bamlalele UZimu

U-Adamu No-Eva Azange Bamlalele UZimu

Ngelinye ilanga u-Eva bekahlezi yedwa, inyoka yeza yakhuluma naye. Yathi: ‘Kuliqiniso na bona uZimu akafuni nidle kiyo yoke imithi yesimu le?’ U-Eva wathi: ‘Awa, singadla isithelo sananyana ngimuphi umuthi osesimini ngaphandle kwesithelo somuthi munye tere. Uthe nasingadla emthini loyo, sizokufa kokufa.’ Inyoka yathi: ‘Ayikho into enjalo! Kuhlekuhle uZimu uyazi bonyana mhlazana nidla emthini loyo, amehlwenu azokuvuleka, nazi koke njengoZimu.’ Kghani lokho bekuliqiniso? Awa, bekumamala. Kodwana u-Eva wawakholwa amala lawo. Bekuthi lokha nakasiqala isithelweso, asikhanuke. Wasidla, wanikela no-Adamu, naye wadla. U-Adamu bekazi bona bazokufa nabangamlaleliko uZimu, kodwana wasidla kunjalo.

Kamva uJehova wakhuluma no-Adamu no-Eva ngelangelo. Wababuza bona kubayini bakhetha ukungamlaleli. U-Eva wathi yinyoka emenze wangalaleli, u-Adamu yena wathi ngu-Eva omenze wangalaleli. Ngebanga lokungalaleli kwabo, uJehova wabaqotha esimini. Njeke, ukwenzela bona bangangeni esimini, wabeka iingilozi nesabula evutha umlilo eyegeni yesimu.

UJehova godu wathi naloyo okhohlise u-Eva uzomjezisa. Kuhlekuhle bekungasiyo inyoka eyakhuluma no-Eva. UJehova azange enze iinyoka bona zikhulume. Bekuyingilozi embi eyakhulumisa inyoka leyo. Beyenzela ukukhohlisa u-Eva. Ingilozi le nguSathana uDeveli. Esikhathini esizako, uJehova uzokubhubhisa uSathana ukwenzela bona angasolo akhohlisa abantu ukuthi benze izinto ezimbi.

“USathana . . . kusukela ekuthomeni bekambulali, azange akhabe neqiniso ngombana akukho iqiniso kuye.”—Jwanisi 8:44