Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 4

Ilaka Labangela Ukubulala

Ilaka Labangela Ukubulala

Ngemva kokuqotjhwa esimini ye-Edeni, u-Adamu no-Eva baba nabantwana abanengi. Indodanabo yokuthoma bekunguKhayini, umlimi, bese yesibili kungu-Abela, owaba ngumelusi.

Ngelinye ilanga uKhayini no-Abela benzela uJehova umnikelo. Uyazi bona uyini umnikelo? Sisipho esikhethekileko. UJehova wawuthanda umnikelo ka-Abela, kodwana azange awuthande kaKhayini. Lokho kwamsilinga khulu uKhayini. UJehova wayelelisa uKhayini ngokuthi ilaka lakhe lizomenzisa into embi. Kodwana uKhayini azange alalele.

Kunokobana alalele, uKhayini wathi ku-Abela: ‘Iza siye ngemmangweni.’ Kwathi nababodwa emmangwenapho,  uKhayini wahlasela umnakwabo wambulala. Bekazokwenzani uJehova ngalokho? UJehova wajezisa uKhayini, wathi ayokuhlala kude nomndeni wekhabo. Bekangekhe asavunyelwa ukuthi abuye.

Sifundani thina endabeni le? Nathi singathoma ukusilingeka izinto nazingenzeki ngendlela esifuna ngayo. Kodwana nasizwa ilaka likhula ngaphakathi kwethu—namkha nangabe abanye bayabona ukuthi sisilingekile bese bayasikhalima, kufuze sirhabe silungise besilawule namazizo wethu ngaphambi kobana amazizo lawo asilawule.

Ngebanga lokuthi u-Abela bekamthanda uJehova, enza nokulungileko kuye, uJehova uzokuhlale amkhumbula. UZimu uzomvusa u-Abela mhla enza iphaseli libe yiPharadesi.

“[Khamba] khonokho uyokubuyisana [nomfowenu] bese uyabuya-ke uzokunikela umnikelwakho.”—Matewu 5:24