Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 2

Isethulo Sengcenye 2

Khuyini okwenza uJehova wabhubhisa abantu ngoKhukhulamungu? Emlandweni wokuphila kwabantu, kwaqubuka ipi phakathi kwabalungileko nabangakalungi. Abantu abafana no-Adamu, u-Eva noKhayini bazikhethela ukuba sehlangothini elimbi. Kwathi abantu abafana no-Abela, uNowa nabanye bazikhethela ukuba sehlangothini elihle. Inengi labantu lakhohlakala khulu, kangangokuthi uJehova walibhubhisa iphaselo. Ingcenye le izosisiza sazi ukuthi uJehova uyakghona ukubona ihlangothi esilikhethako, nokuthi angekhe avumela ubumbi buhlule ubuhle.

ENGCENYENI LE

U-Adamu No-Eva Azange Bamlalele UZimu

Yini ebeyihlukile ngomunye umuthi esimini ye-Edeni? Kubayini u-Eva adla isithelo somuthi loyo?

Ilaka Labangela Ukubulala

UZimu wawamukela umnikelo kaKhayini, wawala ka-Abela. UKhayini nakezwa lokho, wasilingeka Khulu bewenza nento embi.

Umkhumbi KaNowa

Kwathi iingilozi nazitjhada nabafazi ephasini, babeletha amadodana aziingorho ezithanda ipi. Ipi beyizele yoke indawo. Kodawna uNowa bekahlukile—bekamthanda begodu amlalela uZimu.

Ababunane Bangena Ephasini Elitjha

Ngokhukhulamungu izulu lana amalanga ama-40 nobusuku obuyi-40. UNowa nomndenakhe bahlala ngemkhunjini isikhathi esingaphezu komnyaka. Ekugcineni, uZimu wathi sebangaphuma.